اطلاعيه ها
اطلاعيه ها

جلسه آموزش تخصصي عوارض خودرو براي کليه دفاتر پيشخوان تهران

به اطلاع کليه‌ي دفاتر پيشخوان تهران مي رساند، بنا به درخواست اداره کل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران، جلسه آموزش تخصصي عوارض خودرو در مورخ 18/09/94 ساعت 14:00 و 15:30 در محل "سالن اجتماعات سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران" طي دو جلسه برگزار خواهد شد.
متذکر مي گردد حضور دفاتر فعال در سامانه ملي عوارض خودرو شهر تهران در جلسات فوق الزامي مي¬باشد.