اطلاعيه ها
اطلاعيه ها

فراخوان دوره تکميلي آموزش عوارض خودرو شهر تهران.

به اطلاع دفاتر ارايه دهنده‌ي سرويس عوارض خودرو در سطح شهر تهران مي رساند، جلسه آموزش تخصصي عوارض خودرو با حضور کارشناسان محترم شهرداري تهران و طبق زمانبندي انجام شده برگزار خواهد شد.

لطفا براي اطلاع از برنامه‌ي زماني آموزش، به سايت کانون دفاتر پيشخوان (epishkhan.org) مراجعه نمائيد.