اطلاعيه ها
اطلاعيه ها

نصب بنرهاي اطلاع رساني پرداخت عوارض خودرو دفاتر شهر

مديران محترم دفاتر پيشخوان خدمات دولت سطح شهر تهران
احتراماً با استناد به  نامه‌ي ابلاغي شماره 319/1388663 مورخه 11/11/1394 اداره کل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران و با عنايت به ضرورت وصول درآمدهاي پايدار شهرداري، به منظور اطلاع رساني به شهروندان و مالکان محترم خودرو براي پرداخت عوارض سال جاري، هر چه سريعتر نسبت به دريافت و نصب طرح‌هاي تبليغاتي مورد تاييد شهرداري از تاريخ 15/11/194 تا تاريخ 29 /12/1394، در محل دفتر اقدام فرماييد.
براي مشاهده و دريافت طرح هاي مصوب شهرداري اينجا کليک نماييد.